logo eenvoudinkwaliteit

Slim, snel en slank werken in de zorg?
Eenvoud in Kwaliteit helpt!

A3-methode

Hoe werkt de A3-methode?

De A3-methode is een Lean werkwijze bedacht door Toyota. Wanneer er problemen moeten worden opgelost, en het nodig is dat er in korte tijd in één keer een grote verbeterstap wordt gemaakt, is de A3-methode een goede keuze. In plaats van het steeds maken van korte verbeterstapjes in de PDCA-cyclus, wordt hiermee in één enkele verbetercyclus een grote slag gemaakt.

De naam A3-methode is afgeleid van het formaat van het papier dat wordt gebruikt, jawel, een A3. Op de A3 is een sjabloon aangegeven, aan de hand waarvan de PDCA-cyclus gedetailleerd kan worden uitgewerkt.

Globaal bekeken wordt links op het formulier beschreven hoe zaken er nu voorstaan en hoe we het willen hebben, terwijl rechts wordt genoteerd hoe we zullen samenwerken om voor elkaar te krijgen wat we willen bereiken.

Meer specifiek wordt links de probleemstelling, de doelen van het verbeterproject en de oorzaken van het probleem uitgewerkt, terwijl rechts wordt beschreven welke verbetermaatregelen worden genomen, hoe het zal worden geïmplementeerd en wat de follow up is.

Het formulier wordt stapsgewijs van onder naar boven en van links naar rechts uitgewerkt: de volgorde is belangrijk om tot goede oplossingen te komen! Bij elke stap wordt het hele team betrokken. Daardoor is garandeerd dat iedereen op dezelfde manier tegen het probleem, de oorzaken, de oplossingen enz. aankijkt.

A3 schema
Schematisch voorbeeld van de A3 in de A3-methode

De ingevulde A3 wordt ook wel A3-rapport genoemd, omdat het meteen de voortgang van het project weergeeft. De A3 kan dan ook prima gebruikt worden bij of als onderdeel van het dagstart-bord, wat het eventueel bespreken van de uitkomsten tijdens de dagstart ondersteunt.

Voor een meer gedetailleerde instructie voor het uitvoeren van de A3-methode verwijzen we graag naar onze blog, die u er stap voor stap doorheen helpt: Verbeter je organisatie met de A3-methode.

Zie ook onze tutorial over de A3-methode op video:

Voor uw gemak kunt u via deze link een eenvoudig in te vullen en zelf te printen A3-formulier (Word-document) downloaden.