logo eenvoudinkwaliteit

Slim, snel en slank werken in de zorg?
Eenvoud in Kwaliteit helpt!

Lean leiderschap

Wat houdt Lean leiderschap in?

Er bestaan in de managementliteratuur vele visies op leiderschap. Wat betreft de kenmerken van succesvol leiderschap in een Lean organisatie komen een aantal kenmerken steeds weer terug. Ze zijn een voorwaarde om een traject naar Lean succesvol te maken. Wanneer een Lean traject mislukt, komt dat meestal door een gebrek aan leiderschap. Belangrijk is dus dat leidinggevenden zichzelf eens onder de loep nemen, vóór ze een Lean-traject starten.

Kenmerken van een Lean leider

Hieronder een aantal in de Lean literatuur vaakgenoemde kenmerken. Wat de kenmerken dikwijls gemeen hebben, is dat het om een bepaalde levenshouding en visie gaat.

Een succesvolle Lean leider:

 • Heeft een lange termijn visie voor de organisatie, en de ondernomen kortere termijn acties zijn consequent in lijn daarmee. Dat staat in schril contrast met de manager die snel winst wil maken, voor de organisatie, aandeelhouders of zichzelf, zonder rekening te houden met de lange termijn.
 • Heeft goed inzicht in de processen in de organisatie en de drang deze steeds verder te verbeteren, met kleine stappen tegelijk, en met feedback vanuit resultaten.
 • Is nooit tevreden met de huidige stand van zaken, en ziet altijd kansen tot verbetering. Problemen zijn er om opgelost te worden.
 • Heeft inzicht in Lean en hoe verspillingen in de organisatie kunnen worden aangepakt. Is overtuigd van de waarde van de Lean-filosofie.
 • Stelt de behoefte van klanten voorop. Luistert naar de klanten: alleen dan is duidelijk in hoeverre de organisatie de waarde levert waar de klanten behoefte aan hebben.
 • Is aanwezig op de werkvloer (zie gemba), want dáár gebeurt het allemaal.
 • Luistert naar de mensen op de werkvloer, is nieuwsgierig naar ”hoe het werkt", stelt vragen en is oprecht geïnteresseerd. Investeert in mensen, en geeft ze vertrouwen.
 • Probeert te begrijpen wat er gebeurt door diepgaande reflectie (hansei), en onderneemt aan de hand van het begrip actie om het beter te doen. Een al te groot ego is hierbij een forse belemmering.
 • Streeft naar een langetermijn relatie met eigen mensen, klanten, belanghebbenden en omgeving.
 • Voelt zich verantwoordelijk om werknemers volgens de afgesproken normen te laten werken, en zorgt voor het verwijderen van eventuele obstakels daartoe.
 • Geeft zelf het goede voorbeeld door Lean te werken, en de eigen werkwijze continu te verbeteren. Probeert dingen steeds te vereenvoudigen.

Zie ook de blog: Zonder goed leiderschap is optimale kwaliteit niet mogelijk.